Georgia Horizontal Leg Storage Tanks

Georgia Horizontal Leg Tanks White & Blue horizontal leg tanks offered out of our Griffin, Georgia Norwesco location.

*Horizontal Leg Tanks are manufactured from Food Grade FDA approved Virgin Polyethylene Poly Resins

NameLengthWidthHeightPart NumberPriceShips From
125 Gallon Horizontal Leg Tank 42" 32" 33" 40298$228.99
MN,OH,GA,OK,UT,NY,WA,IA,CA,TX
225 Gallon Horizontal Leg Tank 49" 38" 41" 40299$328.99
MN,OH,GA,OK,UT,NY,WA,CA,IA,TX
325 Gallon Horizontal Leg Tank 68" 38" 42.5" 40217$398.99
MN,OH,UT,IA,OK,GA,NY,WA,CA,TX
425 Gallon Horizontal Leg Tank 59.5" 49" 51" 42016$482.99
MN,OH,GA,UT,TX
525 Gallon Horizontal Leg Tank 71" 49" 55.25" 40181$558.99
MN,OH,GA,OK,UT,NY,WA,CA,TX
725 Gallon Horizontal Leg Tank 101" 49" 52" 40180$868.99
OH,GA,OK,UT,NY,TX
1025 Gallon Horizontal Leg Tank 139" 49" 52" 40089$1,175.99
MN,OH,GA,OK,UT,NY,WA,CA,TX
1635 Gallon Horizontal Leg Tank 142" 71" 58" 40387$1,838.99
MN,OH,GA,OK,UT,CA,TX
2035 Gallon Horizontal Leg Tank 142" 84" 56" 40618$2,198.99
MN,OH,GA,OK,UT,CA,TX
2635 Gallon Horizontal Leg Tank 140" 90" 72" 40547$3,198.99
MN,OH,GA,UT,CA
3135 Gallon Horizontal Leg Tank 150" 88" 80" 40686$3,319.99
MN,OH,GA,OK,UT,TX