Duracast Cone Bottom Tanks

Duracast Cone Bottom Tanks
NameCone DegreeDiameterHeightPart NumberPrice
150 Gallon Cone Bottom Tank w/ Stand 150 Gallon Cone Bottom Tank w/ Stand 45° 47" 37.5" 930150-1.5$1,505.99
150 Gallon HD Cone Tank & Stand 150 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 47" 37.5" 930150-1.9$1,547.99
250 Gallon Cone Bottom Tank w/ Stand 250 Gallon Cone Bottom Tank w/ Stand 45° 47" 51" 930250-1.5$1,618.99
250 Gallon HD Cone Tank & Stand 250 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 47" 51" 930250-1.9$1,659.99
300 Gallon Cone Bottom Tank w/ Stand 300 Gallon Cone Bottom Tank w/ Stand 45° 47" 58" 930300-1.5$1,648.99
300 Gallon HD Cone Tank & Stand 300 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 47" 58" 930300-1.9$1,707.99
350 Gallon HD Cone Tank & Stand 350 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 72" 47" 930350-1.9$2,040.99
400 Gallon HD Cone Tank & Stand 400 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 47" 71.75" 930401-1.9$1,785.99
500 Gallon HD Cone Tank & Stand 500 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 72" 55" 930500-1.9$2,124.99
600 Gallon HD Cone Tank & Stand 600 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 47" 99.25" 930601-1.9$1,885.99
700 Gallon HD Cone Tank & Stand 700 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 72" 68" 930700-1.9$2,295.99
900 Gallon HD Cone Tank & Stand 900 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 72" 78" 930900-1.9$2,398.99
1100 Gallon HD Cone Tank & Stand 1100 Gallon HD Cone Tank & Stand 45° 72" 90" 931100-1.9$2,588.99